คุณสมบัติและข้อเด่นของ เบสท์ ดีเอ็ม ที่ดีกว่า | www.freeclassifiedonline.club

คุณสมบัติและข้อเด่นของ เบสท์ ดีเอ็ม ที่ดีกว่า

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 15:06:32 time visit 6 hits

post picture

Descriptions

- เบสท์-ดีเอ็ม สามารถนำไปใช้ใน การหมักวัสดุอินทรีย์ ได้ทุกชนิด ทั้ง พืช สัตว์ ผลไม้ กลุ่มเส้นใย ฟางข้าว ผักตบชวา สมุนไพร มูลสัตว์ ใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น (ขณะที่จุลินทรีย์เพื่อการหมักชนิดอื่น ต้องแยกเป็นแต่ละชนิด เพื่อการหมักแต่ละประเภท)

- กระบวนการหมัก ด้วยเบสท์-ดีเอ็ม ทำได้ สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา และเห็นผลไว ไม่ต้องใช้กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทราย เป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นสารอาหารให้จุลินทรีย์เติบโตก่อน โดยจุลินทรีย์ในเบสท์-ดีเอ็ม สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ทำการหมักได้ทันทีเมื่อเริ่มต้นกระบวนการหมัก และการหมักสามารถทำงานได้ทั้งระบบมีอากาศ และ ระบบไม่มีอากาศ สามารถนำไปหมักทั้งในสภาวะเป็นของแข็งและของเหลว

- กระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม เรียกได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมการหมักรูปแบบใหม่ จากวิธีเดิมที่ต้องหมักนาน ยุ่งยาก กลิ่นเหม็น อายุสั้น เปลี่ยนเป็นการหมักแบบใหม่ได้น้ำหมักหอม ไร้กากน้ำตาล สีสวย หมักไว ให้ผลเร็ว สามารถใช้น้ำอะไรก็ได้ในการหมัก เช่น ใช้น้ำประปาที่มีคลอรีนผสมอยู่ตามปกติได้โดยตรง โดยไม่ต้องพักน้ำให้หมดฤทธิ์คลอรีน (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์อื่นไม่สามารถใช้น้ำประปาโดยตรง ต้องพักน้ำ 3 วัน เพื่อให้คลอรีนหมดฤทธิ์ก่อน) ระยะเวลาการหมักใช้เวลาเพียง 3 ถึง 7 วัน เท่านั้น (ขณะที่การหมักด้วยวิธีอื่น ใช้เวลา 30 วัน ถึง 90 วัน) การหมักไม่ต้องใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย (ขณะที่การหมักด้วยวิธีอื่น ต้องใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลในการกระตุ้นให้จุลินทรีย์เติบโตก่อน) การหมักสามารถเก็บไว้ในที่แจ้ง สัมผัสแสงแดดได้ เนื่องด้วยเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนได้สูง (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์อื่นต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้สัมผัสแสงแดด) ต้นทุนในการหมักด้วยเบสท์ ดีเอ็ม มีต้นทุนที่ต่ำกว่าวิธีอื่น ทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ได้น้ำหมักชีวภาพที่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ที่สามารถนำไปขยายต่อโดยผสมน้ำก่อนการใช้นำไปใช้งาน โดยนำไปผสมได้ตั้งแต่ 10 เท่า ถึง 100 เท่า ทำให้ประหยัดต้นทุนมาก รวมทั้งน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นของกากน้ำตาล ได้น้ำหมักชีวภาพที่มีกลิ่นหอมตามวัสดุที่ใช้หมัก รวมทั้งสีน้ำหมักชีวภาพที่ได้เป็นสีสวย เช่น สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล สีเขียว หรือสีใส ตามวัสดุที่ใช้หมัก สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ดี นอกจากนี้จุลินทรีย์ในเบสท์ ดีเอ็ม สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ อยู่ในรูปที่พืชต้องการได้ทันที เช่น แปลงไนโตรเจน เป็นสารไนเตรท สารฟอสเฟต ที่พืชสามารถดูดซึมใช้ได้ทันที

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.bcithailand.net/หัวเชื้อจุลินทรีย์/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 15:06:32 time.
  • Address : 2/20
  • Country : free classified ads sites Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com